Hør på magiske fortellinger om Reisa

Levd liv i vakre Reisadalen

Visste du at Reisadalen har verdens beste drikkevann? Dette henger sammen med dalens opprinnelse og den spesielle geologien som preger landskapet vårt. Inger Birkelund fra ihana! as er bosatt midt i vakre Reisadalen. Hun tilbyr personlige og nære fortellinger om lokal kultur og historie, om den spesielle møtet mellom de tre folkegruppene i området, om tro og overtro, om levd liv før og nå.

HVA FÅR DU OPPLEVE

Opprinnelsesfortellingen om Reisadalen, levd liv før og nå, hvordan møtet mellom samer, kvener og nordmenn har formet kulturen, om overlevelse i den arktiske naturen, naturens betydning for oss i dag, viktig tradisjonskunnskap for framtiden

Varighet: 30-40 minutter
Pris: 7500 NOK

Tro og overtro i arktiske nord

Myter og sagn preger vår historiske kulturarv, kanskje fordi folk før oss forundret seg over de mektige kreftene i naturen – i nordavinden, midnattsola og nordlyset – og fortellingene kunne forklare det uforklarlige.

Inger Birkelund fra ihana! as er bosatt midt i vakre Reisadalen. Hun tilbyr personlige og nære fortellinger om lokal kultur og historie, om den spesielle møtet mellom de tre folkegruppene i området, om tro og overtro, om levd liv før og nå.

HVA FÅR DU OPPLEVE

Fortellinga om Nordlyset, tro og overtro, hvordan møtet mellom samer, kvener og nordmenn har formet kulturen, om overlevelse i den arktiske naturen, naturens betydning for oss i dag.

Varighet: 30-40 minutter
Pris: 7500 NOK